Outlook Web Access


2014-05-02
Mailservern är uppdaterad till ny version men gamla inloggningsuppgifterna
ska fortfarande fungera för att komma åt mailen.

Webmailen nås på https://mail.inorr.net/owa

För konfiguration i E-postklient så använd följande info:
POP via SSL/TLS och port 995 mot mail.inorr.net
IMAP via SSL/TLS och port 993 mot mail.inorr.net
SMTP via STARTTLS och port 587 mot mail.inorr.net
Autenticeringsmetoden ska vara NTLM

För att slippa varningar om SSL certifikat kan ni installera CACERTs rotcert
som en Betrodd rotcertifikatutfärdare

Inloggning görs med er mailadress och det lösenord ni har sedan tidigare.